1. Arrangøren af kampagnen „Flyv Europa tyndt med Kaspersky“ for én person (i det følgende kaldet “Kampagne”) er virksomheden konzept16DREI GmbH, Marktplatz 3, D-64283 Darmstadt, Tyskland (i det følgende kaldet “Arrangør”). Deltagelse i kampagnen sker udelukkende i overensstemmelse med de betingelser for deltagelse, der er beskrevet her. Disse betingelser for deltagelse accepteres udtrykkeligt ved tilmeldingen.

 

2. Kampagnen er gyldig for myndige personer (i det følgende kaldet “Deltager”), som bor i Danmark. Kampagnen er tilgængelig fra 02. december 2019 til 10. februar 2020 (i det følgende kaldet “Kampagneperiode”) og henvender sig til alle deltagere, som har købt softwarepakken Kaspersky Total Security, via internettet hos Digital River Ireland SARL.

 

3. Kampagnen vedrører en returflyvning til en person i økonomiklassen ( eksklusivt afgifter og andre gebyrer). Afgangslufthavn Københavns Lufthavn, Kastrup. Destinationslufthavne: Amsterdam, Berlin, Budapest, Bukarest, Bratislava, Bruxelles, Dublin, London, Lissabon, Madrid, Paris, Prag, Rom, Wien og Zürich.Lissabon, Madrid, Paris, Prag, Rom, Wien og Zürich.

 

4. For at kunne gøre brug af tilbuddet, navigerer deltageren til Kaspersky Labs-promotions-landingssiden (www.kaspersky-gratisfly.dk), downloader deltagelsesformularen, udfylder den og sender den sammen med købsbeviset tidligst 14 dage og senest 30 dage efter købet, altså tidligst fra 16. december 2019 og til senest 10. marts 2020 med posten til virksomheden konzept16DREI GmbH, Marktplatz 3, D-64283 Darmstadt, Tyskland. Poststemplets dato er afgørende. Den oplyste e-mailadresse skal stemme overens med den e-mailadresse, som er oplyst over for Digital River Ireland SARL, da produktet blev købt.

 

5. Arrangøren verificerer de modtagne dokumenter og fremsender pr. e-mail en bookingformular til deltageren inden for syv dage. Deltageren udfylder bookingformularen med alle forespurgte data og returnerer formularen pr. e-mail til info@konzept16drei.de inden for syv dage.

 

6. Det er ikke muligt at booke flyvninger på nationale helligdage Denmark. Arrangøren skal have modtaget den første dato for flyvningen mindst 30 dage efter modtagelse af bookingformularen.

 

7. Efter modtagelsen af bookingformularen hos arrangøren, tages der kontakt med deltageren pr. e-mail inden for 14 dage for at bekræfte modtagelsen af bookingformularen og at forelægge et forslag til en flyvning. Det luftfartsselskab, som bliver tilbudt, afhænger af rejsemålene. Et tilbud på de ønskede datoer, og rejsemål, kan ikke garanteres. Hvis de ønskede datoer samt destinationer ikke er tilgængelige, bliver deltagerne tilbudt alternative destinationslufthavne hhv. rejsedatoer. Hvis deltageren ikke accepterer forslaget, tilbyder arrangøren deltageren ét enkelt alternativ. En flyvning, som er blevet tilbudt deltageren, skal bekræftes pr. telefon eller pr. e-mail inden for 48 timer efter modtagelsen af tilbuddet (se bookingformularen). Annulleringer eller ændringer er ikke længere muligt efter at deltageren har bekræftet tilbuddet på flyvningen. Hvis et tilbud ikke bliver bekræftet inden for 48 timer, bortfalder kravet på en flyvning inden for rammerne af kampagnen. Samtlige gebyrer og afgifter kan kun betales med kreditkort (VISA eller Mastercard).

 

8. Tidsstemplet på den modtagne e-mail er afgørende for at vurdere, om de nødvendige informationer er blevet tilsendt rettidigt. Der kan ikke tages hensyn til indsendelser, der er ufuldstændige eller ikke modtaget inden for fristen.

 

9. Der accepteres kun én bookingformular pr. deltager. Det kan ikke garanteres, at du vil komme til at sidde i samme fly med andre deltagere. Dette tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud. Arrangøren kan på deltagerens regning prøve at booke en yderligere flyvning til en ledsager (Ved omkostninger pr. yderligere person er prisen på flyvningen med tillæg af 112,09 DKK). Hvis der kræves yderligere ydelser og disse kan bookes, opstår der yderligere udgifter og bookingomkostninger,  på deltagerens regning.

 

10. Rejseperioden skal indeholde mindst én overnatning fra lørdag til søndag.

 

11. Tilbuddet er afhængigt af tilgængeligheden af flyvninger inden for reklamekampagnens rammer. Den sidste mulige frist for en returflyvning er 4. juni 2020.

 

12. Kampagnen kan ikke overdrages og heller ikke sælges, videresælges eller byttes til kontanter.

 

13. Gebyrer og afgifter, der er opstået i forbindelse med kampagnen, er ikke inklusive og skal betales af deltageren. Omkostninger, der er opstået i forbindelse med kampagnen og allerede er betalt, kan i tilfælde af en annullering ikke refunderes mere, når den tilbudte flyvning er bekræftet.

 

14. Arrangøren forbeholder sig ret til ikke at acceptere og ikke at indløse en bookingformular, hvis denne er indsendt af en anden person end deltageren.

 

15. Arrangøren forbeholder sig ret til at tilbagetrække tilbuddet i tilfælde af force majeure, især krig, jordskælv, naturkatastrofer, strejke, terrorhandlinger eller lignende.

 

16. Deltagere skal kunne fremvise et gyldigt pas eller id-kort med som minimum en gyldighed på 6 måneder. Det påhviler deltageren at opfylde alle retlige krav samt indrejsemyndighedernes krav i det pågældende destinationsland, samt luftfartsselskabets pågældende krav. Arrangøren frasiger sig ethvert ansvar i den forbindelse.

 

17. Omkostninger som kan opstå inden for rammerne af deltagelsen i denne kampagne, f.eks. gebyrer for internetadgang, udgifter for rejsen til og fra en af lufthavnene, udgifter i forbindelse med brug af tilbuddet, samt øvrige ekstra ydelser, som overskrider de her beskrevne ydelser, er ikke omfattet af tilbuddet og skal betales af deltageren.

 

18. Arrangøren, dennes agenter eller distributionspartnere påtager sig intet ansvar for tabte, stjålne eller beskadigede deltagerformular, bookingformular eller flybillet.

 

19. Arrangøren og herunder også dennes stedfortrædende agenter hæfter ubegrænset i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed og let forsømmelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (dvs. en forpligtelse, hvis overholdelse er nødvendig for, at kontrakten kan opfyldes behørigt, og hvor den anden part generelt stoler på og kan stole på en overholdelse heraf – det, der også på tysk kaldes »eine Kardinalpflicht«, en kardinal forpligtelse). Derudover er ansvaret begrænset til typisk forekommende skader, der kan forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Ethvert ansvar for indirekte skader og følgeskader udelukkes, såfremt der findes lovmæssig hjemmel herfor. Ovennævnte begrænsninger og undtagelser gælder kun, såfremt der findes lovmæssig hjemmel herfor, og ikke i tilfælde af et obligatorisk lovbestemt ansvar.

 

20. Arrangøren er ansvarlig for kampagnens gennemførelse og for at stille flybillet til rådighed. For opfyldelsen af kravet i forbindelse med flybillet og gennemførelsen af den pågældende ydelse er udelukkende den pågældende flyudbyder ansvarlig. Flyudbyderens betingelser såvel som generelle forretningsbetingelser gælder.

 

21. De nuværende deltagelsesbetingelser er underlagt dansk lov.

 

22. Deltagelse i denne kampagne er udelukket for arrangørens og Kaspersky Labs ApS medarbejdere og deres nærmeste familie.

 

Sidste revision: 02-12-2019

konzept16DREI GmbH